Tian bian yi duo yun (2005)

Tian bian yi duo yun
The Wayward Cloud (ENG)
O Sabor da Melancia (POR)

Director: Ming-liang Tsai
Writer: Ming-liang Tsai
Cast: Hsiao-Kang (Kang-sheng Lee)
Shiang-chyi (Shiang-chyi Chen)

Sem comentários: